Informática Nivel I

Profesor responsable: Marcelo Guiñazú

Equipo docente: Silvana Manganelli, Maciela Debernardi, Mariano Del Río, Andrea Cattaneo.